Międzynarodowy projekt eTwinnig

  1. Międzynarodowy projekt eTwinnig Kindergartens artistic challenge

Autor projektu: Katarzyna Byczkowska

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019

CELE

Głównym celem projektu jest dzielenie się pomysłami na prace plastyczne w przedszkolu oraz wykorzystywaniem ich w codziennej pracy. 

W projekcie ważne jest aby dzieci kształtowały swoje umiejętności manualne oraz w kreatywny sposób rozwijały swoje zainteresowania związane ze sztuką.

Pośrednim celem projektu jest poznanie dzieci z różnych krajów Europejskich oraz różnych regionów Polski.

POSTĘP DZIAŁAŃ

Zadaniem uczestników projektu będzie dodawanie raz w miesiącu zdjęć prac plastycznych oraz krótkiego opisu z jakich materiałów można zrobić tą pracę plastyczną.

Następnie każdy z uczestników wybierze pracę plastyczna, która mu się najbardziej podoba z innego przedszkola i wykona ją z dziećmi w swojej grupie a krótką fotorelacje zamieści na naszym TwinSpace.

Categories / themes of artwork

(Kategorie / tematy prac plastycznych):

  1. End of summer
  2. Autumn
  3. Winter
  4. spring
  5. Christmas / New year
  6. Animals
  7. A gift for mom and dad

SPODZIEWANE REZULTATY

Chcę aby projekt umożliwił dzielenie się kreatywnymi pomysłami z nauczycielami z różnych przedszkoli, które można wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Produktem końcowym będzie publikacja najciekawszych prac na publicznej TwinSpace.