Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole Publiczne w Szemudzie
84-217 Szemud, ul. Szkolna 4
Tel. 058/ 676-11-10 (sekretariat)