Oświadczenie woli

  • Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola należy złożyć od 11 do 21 kwietnia osobiście w sekretariacie bud.A, bądź wysłać na adres mailowy rekrutacja@sp.szemud.pl 
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Oświadczenie woli