Misie

Grupa II – Rodzinka Misia Ptysia – Bajkowa Kraina

Wychowawca grupy : Danuta Lewko i Amelia Hopa