Wywiad z naszymi przedszkolakami dla Radia Gdańsk !

Radio Gdańsk - Radio Gda - Radio Gdańsk Online

https://radiogdansk.pl/audycje/magazyn-ekologiczny/2023/03/25/oryginalne-zajecia-oraz-inne-ekologiczne-pomysly-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-szemudzie/