Konkurs pt. „Najpiękniejsza Dynia Hallowenowa”

REGULAMIN JESIENNEGO KONKURSU PT:
” NAJPIĘKNIEJSZA DYNIA HALLOWENOWA”

( 27.09 – 27.10.2022r.)

Dynie Vector Art Stock Images | Depositphotos

Organizatorami konkursu są:
Magdalena Radomska , Bożena Pranczk

ZASADY KONKURSU:
– zapoznanie dzieci z kulturą państw anglojęzycznych
– wychowanie w duchu tolerancji i otwartości na inną kulturę
– zachęcenie do współpracy rodziców i opiekunów
– rozwijanie umiejętności manualnych dzieci
– umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej z dyni

ZASADY KONKURSU:
• Konkurs ma charakter wewnątrz przedszkolny i przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolnych.
• Technika i format pracy jest dowolna.
• Dynie przekazujemy wychowawcy grupy
• Termin składania prac: 27.10.2022
• O wynikach konkursu poinformujemy na naszej stronie internetowej www.przedszkole.szmud.pl oraz na grupach facebookowych.
• Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
• Nagrody zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych:
3-4latki oraz 5-6 latki
• Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, wiek oraz nazwa grupy.
• Dane uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
• Po rozstrzygnięciu konkursu, właściciel zobowiązuje się do zabrania swojej dyni.
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na publikacje zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz na grupach facebookowych.

KRYTERIA OCENIANIA;
Oceniane będą: oryginalność oraz kreatywność wykonanej pracy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie:)

Magdalena Radomska, Bożena Pranczk