„Wiosenny pokaz mody” – konkurs

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

Zaprasza do udziału w konkursie

„Wiosenny pokaz mody”

 

 

Regulamin

  1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady konkursu dotyczące zaprojektowania i wykonania stroju wiosennego według własnego pomysłu pt. „Wiosenny pokaz mody”.
  2. Cele konkursu:

– prezentowanie twórczości dzieci w wieku przedszkolnym;

– rozwijanie wyobraźni dzieci i wrażliwości estetycznej;

– inspirowanie pięknem otaczającego nas świata;

-czerpanie radości dzieci z efektów własnych działań twórczych;

– podnoszenie samooceny dziecka.

  1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie. Koordynatorami konkursu są: Ewa Lezner i Bernadeta Lesner.
  2. Konkurs adresowany jest do wszystkich grup przedszkolnych. Zostanie rozstrzygnięty jako pokaz indywidualny w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria: 3-4 latki

II kategoria: 5-6 latki

  1. Warunki uczestnictwa:

– zgłoszenia dokonują nauczyciele przedszkola lub rodzic poprzez złożenie pisemnej deklaracji (patrz Załącznik nr 1);

– uczestnicy zobowiązani są do przygotowania stroju wiosennego;

– styl stroju dowolny ( strój wieczorowy, sportowy, do pracy, szkoły, na plażę itp. ).

– wymóg własnoręcznego wykonania stroju bez użycia gotowych elementów (współpraca rodzica z dzieckiem);

– organizator konkursu zadba o odpowiednią oprawę muzyczną do pokazu mody wiosennej;

– pokaz mody wiosennej bez udziału rodziców z powodu obostrzeń wynikających z pandemii (przygotowanie prezentacji on-line dla rodziców). W zależności od ilości uczestników, organizator może zmienić formę pokazu mody.

  1. Ocena i nagrody:

– jury dokona podziału nagród, biorąc pod uwagę pomysł, wykonanie i prezentacji stroju, w dwóch kategoriach wiekowych;

– zwycięzcom miejsc I, II, III przyznane zostaną nagrody i dyplomy.

  1. Termin:

Pokaz odbędzie się 22 marca 2021 roku.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu:

– rozstrzygniecie konkursu nastąpi po pokazie mody wiosennej;

– w przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu lub zmiany daty;

– organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie w szczególnych przypadkach;

– wszelkie zapytania odnośnie konkursu należy kierować do koordynatorów.

 

Wszystkim uczestnikom, organizatorzy życzą twórczej pracy oraz rozwijaniu kreatywnego patrzenia na nadchodzącą wiosnę.

                                                                                      Koordynatorzy konkursu:

                                                                             Ewa Lezner i Bernadeta Lesner