Nasz placówka otrzymała dyplom za udział w akcji UNICEF

W tym roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie stał się członkiem Klubu Szkół UNICEF. Pierwszą z wielu akcji, które podjęliśmy w ramach współpracy z UNICEF, było przybliżenie dzieciom Praw Dziecka w oparciu o Konwencję o prawach dziecka.
Przedszkolaki poznały nie tylko swoje praca ale również uczyły się o Polakach związanych z prawami dzieci m.in.  o Ludwiku Rajchmanie, pomysłodawcy stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF.
Nauczyciele z przedszkola w Szemudzie zwrócili szczególną uwagę na to aby dziecko znało swoje prawa, rozumiało je i świadomie z nich korzystało.

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka stało się jednym z priorytetów. Szerzenie wiedzy związanej z prawami dziecka wykroczyło poza progi przedszkola, i dotarło również do rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola w Szemudzie za sprawą rodzinnego konkursu plastycznego „Prawa Dziecka”.

koordynator ds. UNICEF w ZSP w Szemudzie
Katarzyna Byczkowska 
wraz z Zespołem Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego 
w ZSP w Szemudzie

Dyplom-unicef