Przypomnienie …

Drodzy Rodzice Przedszkolaków!

PRZYPOMINAM O OPŁACENIU SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W WYSOKOŚCI 50 ZŁ!
PŁATNE JEDNORAZOWO NA KONTO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RUMIA O/SZEMUD:

RADA RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SZEMUDZIE

UL. SZKOLNA 4, 84-217 SZEMUD

NR KONTA 25 8351 0003 0034 7886 2000 0010

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ GRUPĘ DO KTÓREJ UCZĘSZCZA.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW

MAGDALENA PIERNICKA