Informujemy, że 14 października (poniedziałek) przedszkole realizuje zajęcia według planu. Rodziców, którzy tego dnia nie przyprowadzą dziecka do przedszkola, prosimy o poinformowanie o tym fakcie wychowawców lub sekretariat w bud. […]