IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Uczestnicy projektu otrzymają kartki świąteczne celem napisania życzeń świątecznych wspólnie ze swoimi rodzicami. Dodatkowo weźmiemy udział w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

Po realizacji projektu otrzymamy cenny CERTYFIKAT, zaś zwycięskie kartki świąteczne zostaną sowicie nagrodzone.