Opis SŁONECZKA

Znalezione obrazy dla zapytania słoneczka

Słoneczka to grupa najstarszych przedszkolaków, wśród nas jest 10 dziewczynek i 15 chłopców. Wychowawcą grupy jest Pani Katarzyna Wydrowska, jeden z naszych kolegów ma specjalne potrzeby edukacyjne, dlatego pomaga mu pani Grażyna Samp . Większość dzieci w naszej grupie znało się bardzo dobrze, ponieważ przebywali w swoim towarzystwie w ubiegłych latach przedszkolnych, jednocześnie bardzo ciepło i serdecznie przyjęły swoich nowych kolegów i koleżanki.W ciągu dnia spędzonego w przedszkolu lubimy się bawić , uczymy się  mówić i słuchać, a także wkraczamy w świat liter i liczb, jednak największą frajdą dla nas są wszelkie zajęcia i zabawy ruchowe, zarówno w sali jak i na powietrzu.Uczymy się przestrzegania zasad i zgodnego funkcjonowania w grupie, ze szczególnym naciskiem na kulturalne komunikowanie się z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Lubimy przebywać w swoim towarzystwie i z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości postaramy się sprostać wszystkim tegorocznym wyzwaniom, aby w przyszłym roku stać się dzielnymi pierwszoklasistami.