TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 10-14.09.2018r.

W ramach tygodnia pt:” Bezpieczeństwo w naszym przedszkolu” realizowaliśmy cykl zajęć na temat bezpieczeństwa. Przypomnieliśmy sobie numery alarmowe oraz zasady odpowiedzialnego korzystania z nich. Równolegle z zajęciami realizowanymi w przedszkolu poszerzaliśmy wiadomości podczas wyjścia do Straży Pożarnej. Zapoznaliśmy się z zasadami ruchu drogowego (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu), a także omówiliśmy zachowania niedopuszczalne „na drodze”. Poznaliśmy procedurę przechodzenia przez jezdnię i zastosowanie sygnalizacji świetlnej, jej kolorów i ich znaczenia. Chętnie uczestniczyliśmy w zabawach dydaktycznych, między innymi pt.”Czerwony, zielony”, „Stop”. Zostaliśmy wyposażeni w taki zasób wiedzy i umiejętności, że potrafimy zadbać o bezpieczeństwo własne i innych dzieci  oraz radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. Wiemy, jakie korzyści płyną z posiadania elementów odblaskowych. 

GALERIA