Opis grupy Żabki

Podobny obraz

Żabka                                                                    

                                                        Była sobie żabka mała,
                                                        która tak oto kumkała:   

                                                       „Kum kum re, kum kum re,             

                                                          małych muszek mi się chce!”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Hej, żabuniu, hej żabeczko,
                                                        tutaj stoi moje mleczko.
                                                        Weź mej zupki smacznej łyk
                                                        najesz się do syta w mig!

Grupa liczy 18 dzieci w wieku 4 lat.

Wychowawczynie:                                                                                

mgr Dagmara Klein                                                                                         

 mgr Bernadeta Lesner                                                                  

Religia: mgr Justyna Dunst

J.angielski: mgr Katarzyna Byczkowska