Opis grupy Motylki

„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności,

lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak,

by samo wiedzieć chciało.”

~`Janusz Korczak~`

Wychowawcą grupy jest pani Agata Plichta-Becker.„Motylki” to grupa dzieci 5-letnich. Liczy 24 dzieci, wśród których jest 12 dziewczynek i 12 chłopców. Niektóre dzieci w grupie znają  się bardzo dobrze i są dosyć mocno związane emocjonalnie, ponieważ przebywają  w swoim towarzystwie już kolejny rok. Jednocześnie, bardzo ciepło i serdecznie przyjęły swoich nowych kolegów i koleżanki. Przedszkolaki szybko zintegrowały się ze sobą. U nas jest bardzo wesoło, przyjaźnie i twórczo. Dzień w przedszkolu zaczynamy od śniadania. Następnie myjemy ząbki. Kolejno realizujemy treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy) z uwzględnieniem różnych form aktywności: (m.in. matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, muzyczną, zdrowotno-fizyczną, językową, społeczną). Uczymy się tańczyć, śpiewać, rysować i  malować. Poza tym, uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Uwielbiamy uczestniczyć  w zabawach organizowanych, szczególnie jeśli chodzi o zabawy ruchowe i przy skocznej muzyce. Chętnie wykonujemy prace plastyczne rożnymi technikami. Prócz tego, uczęszczamy na zajęcia z religii, języka angielskiego oraz wychowania fizycznego na dużą halę. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu się wobec rówieśników i dorosłych. Kładziemy nacisk na przestrzeganie przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Nasz dzień w przedszkolu także zajmują wesołe zabawy w kącikach tematycznych oraz różnorodne zajęcia i zabawy rozwijające naszą samodzielność i zapoznające nas z najbliższym środowiskiem. Podczas zabaw w kącikach zainteresowań zdobywamy doświadczenia, wiadomości, umiejętności i sprawności.  Dziewczynki lubią zabawę w kąciku kuchennym i kąciku lalek, a chłopcy tworzą piękne budowle z klocków czy ‘majsterkują w warsztacie”. W miarę możliwości staramy się każdego dnia przebywać na świeżym powietrzu. Chodzimy też na spacery w trakcie których utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Pamiętamy również o rozwijaniu umiejętności samoobsługowych. Po całym dniu  intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając piosenek relaksacyjnych lub bajek.