Informacje ogólne o projekcie

Gmina Szemud otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Edukacja przedszkola w Gminie Szemud–odkrywamy talenty już dziś”.

Projekt zakłada utworzenie 25 osobowej grupy przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie. Celem projektu jest stworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodku wychowania przedszkolnego. W ramach podniesienia jakości usług wyposażono przedszkole, w tym szczególnie nowo utworzony oddział przedszkolny w niezbędny sprzęt TIK i multimedialny oraz w niezbędne pomoce dydaktyczne i edukacyjne, sensoryczne, zabawki. Ponadto realizowane są zajęcia ponadprogramowe skierowane do wszystkich dzieci z przedszkola, m. in. zajęcia z logopedii, gimnastyka korekcyjna, taneczno-sportowe, plastyczno-artystyczne czy języka angielskiego. W zajęciach z muzykoterapii i języka kaszubskiego biorą udział dzieci z nowo utworzonego oddziału przedszkolnego.

Realizacja projektu potrwa do lipca 2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 666 768,75 zł, w tym kwota dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 566 753,44 zł.

Co zyskają dzieci w ramach realizacji projektu?

– nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych;

– nowe miejsca do zabaw na świeżym powietrzu;

– profesjonalne pomoce dydaktyczne i edukacyjne;

– bogatą ofertę zajęć rozwijających kompetencje kluczowe m.in. zajęcia językowe, plastyczno-artystyczne czy  społeczne poprzez muzykę i taniec;

– wsparcie w zakresie stwierdzonych deficytów m.in. zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna.

Więcej o realizacji projektu                                                   http://przedszkole.szemud.pl/ 

  

Projekt zakończył się 31.07.2018 r.