ZAJĘCIA PLASTYCZNO-ARTYSTYCZNE

Projekt realizowany w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Dzieci podczas zajęć plastyczno-artystycznych rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania artystyczne.
Poznają różnorodne techniki plastyczne, kształtują twórczą postawę oraz kreatywność. Rozwijają wyobraźnię samodzielność i wytrwałość, a także kształtują umiejętność pracy w zespole.
Dzieci podczas zajęć malują farbami plakatowymi i akwarelowymi, rysują różnymi rodzajami kredek, wydzierają, stemplują, lepią, wycinają i kleją oraz tworzą prace z różnych materiałów plastycznych i przyrodniczych.