JĘZYK ANGIELSKI

Projekt realizowany w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu unijnego 3.1 dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach języka angielskiego w zwiększonej liczbie godzin. Na każdą z grup przypada dodatkowo około 1 godziny angielskiego tygodniowo.

Na zajęciach dzieci zwykle poznają język poprzez zabawę, wykorzystywana jest tak zwana metoda TPR ( TOTAL PHYSICAL RESPONSE) . Poprzez technikę TPR możemy uczyć prostych instrukcji klasowych („usiądź, wstań”), części ciała („dotknij ust, nosa…”), czasowników („pokaż, jak przygotowujesz posiłek – umyj, pokrój, jedz…”), nazw zawodów, przyimków miejsca („połóż książkę na stole”), wyrażania co kto lubi, a czego – nie.  Ten sposób nauki łączy przyjemne z pożytecznym, gdyż dzieci bardzo lubią być w ruchu, lubią działać, a przy okazji uczą się podstaw angielskiego. 

Na zajęciach wykorzystywane są zasoby internetowe, przedstawiane dzieciom z wykorzystaniem tablic multimedialnych. Głownie wykorzystywane są  utwory, zabawy, wyliczanki itp. z serii
SUPER SIMPLE SONGS  – są one dostępne na youtube.pl  dlatego mogą państwo poznawać i utrwalać je z dziećmi w domu.

Dzieci często słuchają także opowiadań w języku angielskim, zwykle są to znane dzieciom bajki a ich treść przekazywana jest także w formie obrazkowej. Korzystamy także z gier w języku angielskim. Dzieci wykonują także proste prace plastyczne, które urozmaicają zajęcia i sprawiają dzieciom radość.

Prowadząca : Małgorzata Jamrus