Pieczony Ziemniak

Dzień ziemniaka

10 października był to dzień konkursów, gdzie główną rolę odgrywał ziemniak. Bawiliśmy się świetnie.