Spotkanie z Policjantem

Spotkanie z Policjantem

16 września 2020r. dzieci z grupy Pszczółek, Słoneczek, Motylków w ramach tematu kompleksowego „Bezpieczna droga do przedszkola” gościły pana Dzielnicowego z Komisariatu Policji w Szemudzie. Do tej wizyty dzieci przygotowywały się od kilku dni poprzez zajęcia na temat zachowania bezpieczeństwa nie tylko w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, ale również w ruchu drogowym. Głównym celem spotkania było zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami grożącymi im w trakcie drogi do przedszkola, uświadomienie dziecka jak prawidłowo należy korzystać z drogi oraz jak zachować się, gdy spotkają na swojej drodze obcą osobę. Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę, utrwaliliśmy znajomość niektórych znaków drogowych. Policjant zwrócił uwagę dzieci na kolor umundurowania oraz przybliżył im na czym polega praca Policjanta. Na koniec spotkania dzieci podziękowały Policjantowi gromkimi brawami.

GALERIA