Rada Rodziców 2020/2021

Rada Rodziców 2020/21

Przewodnicząca – Pani Magdalena Piernicka

Zastępca – Pani Magdalena Piotrowska

Skarbnik – Pani Rozalia Lewna