Rada Rodziców 2019/20

Rada Rodziców 2019/20

Przewodnicząca – Pani Magdalena Piernicka

Zastępca – Pani Magdalena Bojke

Skarbnik – Pani Justyna Oczk