Projekt eTwinning :)

              Dzieci z Przedszkola Publicznego w Szemudzie uczestniczą w międzynarodowym autorskim projekcie eTwinning „POLEK AND POLA DISCOVER KINDERGARTENS ALL OVER THE WORLD”. Przedszkole nawiązało współpracę z placówkami edukacyjnymi z Francji, Hiszpanii i Turcji.
Celami projektu jest nawiązanie międzynarodowej współpracy między przedszkolami, poznanie kultury i tradycji innych krajów, zdobywanie przez dzieci wiedzy na temat codziennego życia rówieśników z różnych części świata.
            Dzięki naszym działaniom promujemy Szemud, nasz region oraz nasze tradycje wśród uczestników projektu.
Nauczyciele wraz z dziećmi z poszczególnych krajów mają za zadanie napisanie listu z którego zdobędziemy informację na temat kultury danego kraju, sposobu spędzania czasu wolnego w przedszkolu, czego dzieci uczą się w różnych krajach, co lubią jeść, jak wygląda ich dzień w przedszkolu oraz jakie są tradycyjne stroje.
Przedszkolaki z Szemuda napisały i wysłały już swoje listy, stworzyły również wirtualną książkę, która przybliży dzieciom z innych krajów naszą kulturę, region oraz naszą piękną Gminę Szemud.
 
Zespół Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego z ZSP w Szemudzie
 
 
 
Link do książki: