OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU

Opłaty za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolu
w miesiącu WRZEŚNIU,
będą podane Państwu w październiku przez wychowawców poszczególnych grup. 🙂