SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW PRZEDSZKOLA

 Drodzy Rodzice Przedszkolaków!

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 WYNOSI 50 ZŁ. PŁATNE JEDNORAZOWO DO 31.10.2020ROKU NA KONTO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RUMIA O/SZEMUD.

RADA RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SZEMUDZIE

UL. SZKOLNA 4, 84-217 SZEMUD

NR KONTA 25 8351 0003 0034 7886 2000 0010

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ GRUPĘ DO KTÓREJ UCZĘSZCZA.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW

MAGDALENA PIERNICKA