Informacja – zgłaszanie nieobecności dzieci w przedszkolu

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w miesiącu lipcu są zobowiązani do zgłoszenia ewentualnej nieobecności dziecka w przedszkolu telefonicznie pod numerem: 676-41-82.