Informacja – procedury, oświadczenie

Od 1 do 31 lipca br. przedszkole będzie otwarte w godzinach 6.30-17.00.

Wejście do przedszkola od placu zabaw.

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

W trosce o zdrowie nauczycieli i dzieci prosimy, by rodzice pozostawiali dzieci pod opieką nauczyciela przy wejściu do przedszkola.

Proszę o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć wychowania przedszkolnego w ZSP w Szemudzie.

Do pobrania:

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-przedszkole

Proszę, by rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola dostarczyli oświadczenie – do pobrania poniżej.

oświadczenie-przedszkole