WAŻNE – Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

składamy wyłącznie w wersji elektronicznej 

na adres mailowy szkoły: szkola@sp.szemud.pl

w dniach od 15 do 24 kwietnia 2020 r. do godz.15.oo

 

Uwaga! 

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

składają tylko osoby, które wcześniej złożyły

wnioski o przyjecie dziecka do przedszkola.

Rodzice, którzy składali w sekretariacie deklarację

o kontynuacji zajęć w przedszkolu nie przesyłają 

oświadczenia woli o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Druk Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

udostępniony będzie na stronie internetowej

10.04.2020 r. (piątek) po godz.10.00.