Piosenka w języku angielskim

Piosenka w języku angielskim, w której Pani prosi abyście policzyli wielkanocne jajka razem z nią (rodziców proszę aby puszczać piosenkę kilkukrotnie w ciągu tygodnia, tak aby dzieci utrwaliły liczenie w języku angielskim)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEgvfJeT2FuQ%26fbclid%3DIwAR2TZSfSYVDfe25SZpPJADbMT2rYMeSQQ8k1jFbVichrqXMwIdbXxN3SEwE&h=AT2yTbXSJ2DZ02XdTzLa_rzfIjtQfpuBybxLcDa356d836DF0Eynhosw4VFPK1PN-qm6l7m39Nx8fc79PLGx3DjIMGxgQ5kH1bsQP4bqDaHG2JHSNyVECCP0tJhkAmjfITk