Zadania i zabawy dla dzieci 6-letnich (23-27 marca)

 
 Karty pracy do zrealizowania na ten tydzień od 30 do 35.

Zagadki – WIOSNA

Zielona plama w barwne punkciki
a nad nią śpiew skowronka,
tam wyruszamy zbierać kwiaty
bo to jest właśnie …. (łąka).

Przy rzece leży ten dywan zielony,
przeróżnym kwieciem zawsze umajony.
Rosa go srebrzy wieczorem i z rana.
Znasz go zapewne, dostarcz nam siana (łąka).

Na wiosennym polu, ta poczwara stoi,
a ptak złodziejaszek, bardzo jej się boi …. (Strach na wróble).

Siejemy nasiona, aby były żniwa,
czy wiesz jak ta pora roku się nazywa (Wiosna).

Co to za pani, piękna, radosna.
Idzie już do nas. Ach wiem to … (Wiosna).

Jaka pora roku niedługo zawita?
Każdy z nas po długiej zimie chętnie ją powita (Wiosna).

Jak się nazywa ta pora roku,
co ściele dywan zielony wokół (Wiosna).

Nadchodzi po zimie, znasz dobrze jej imię.
Kroczy w kwiatów pąkach i promieniach słonka (Wiosna).

W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima.
Przyjdzie z wiatru ciepłym powiewem,
z pięknem kwiatów, ptaków śpiewem (Wiosna).

Chodzi polem słonko, po zielonym życie.
Nad polem nad łąką śpiewa ktoś w błękicie …. (skowronek).

Jeszcze prawie nic nie kwitnie
ani w polu ni w ogrodzie,
a on już przebił śnieg
i zakwitł białym dzwoneczkiem (przebiśnieg).

Niedługo zima już stąd pryśnie
śnieg już przebiłem, bo jestem … (przebiśnieg).

 
Marysia i krasnoludki – baśń