KONKURS NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

Znalezione obrazy dla zapytania: wielkanoc

  1. Cele konkursu:

– rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych dzieci;

– ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkanocy;

  1. Warunki uczestnictwa:

– konkurs przeznaczony jest dla dzieci wraz z rodzicami z Przedszkola Publicznego w Szemudzie  (wskazana jest pomoc osób dorosłychJ);

– zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, iż wszystkie ozdoby wielkanocne zostaną przekazane na kiermasz świąteczny w Przedszkolu Publicznym w Szemudzie – zebrane pieniądze, zostaną przeznaczone na potrzeby przedszkola.

– ozdoby świąteczne można wykonać w dowolnej formie i dowolną techniką;

– prace powinny zawierać następujące dane : imię i nazwisko autora pracy, oraz nazwę grupy;

  1. Kryteria oceny:

– przy ocenie prac będą brane pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, zgodność pracy z tematem oraz estetyka wykonania;

  1. Termin dostarczania prac:

Prace należy dostarczyć do 26 marca 2020 roku, do wychowawcy grupy;

  1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 marca. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

  1. Nagrody:

Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w następujących kategoriach wiekowych : 3-4 latki i 5-6 latki.

 

Organizator konkursu – Beata Kurczewska