INFORMACJA

Informujemy, że 14 października (poniedziałek) przedszkole realizuje zajęcia według planu. Rodziców, którzy tego dnia nie przyprowadzą dziecka do przedszkola, prosimy o poinformowanie o tym fakcie wychowawców lub sekretariat w bud. A (odpisy za wyżywienie/pobyt z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu).

Tego dnia nie kursują autobusy szkolne.